Wydłużone terminy

Zdaniem posłów, którzy złożyli projekt nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym, problemy ze spełnieniem nowych wymogów może mieć nawet 7 z 18 funkcjonujących obecnie uniwersytetów. Dlatego posłowie przygotowali projekt nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym, zgodnie z którym wymogi dotyczące nazewnictwa uczelni obowiązywałyby dopiero od 30 czerwca 2012 r.

Rząd popiera ten projekt, ale wskazuje na problemy legislacyjne. Do 30 czerwca 2009 r. Rada Ministrów powinna przedstawić projekt dostosowujący nazwy uczelni do ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Jednocześnie do 31 marca 2009 r. założyciel lub uprawniony organ uczelni niepublicznej miał przedłożyć ministrowi szkolnictwa wyższego wniosek dotyczący dostosowania nazwy uczelni do wymagań ustawowych. Terminy te więc już minęły i nie można ich wydłużyć o kolejne dwa lata.

– Dodatkowo dwuletni termin jest zbyt krótki, aby uczelnie zdążyły zdobyć dodatkowe uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Zwłaszcza że borykają się teraz z wieloma innymi problemami, jak np. niż demograficzny – mówi prof. Józef Górniewicz.