Nawet 30 tys. zł wyniesie nagroda za osiągnięcia sportowe przyznawana przez ministra sportu. Tak wynika z rządowego projektu ustawy o sporcie, która trafiła już do Sejmu.

Stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe będzie mógł przyznawać minister sportu oraz jednostki samorządu terytorialnego. Rządowa pomoc będzie przysługiwała tylko członkom kadry narodowej, którzy zobowiążą się do realizacji programu przygotowań np. do igrzysk olimpijskich lub mistrzostw świata w danej dyscyplinie. Natomiast samorządy same będą mogły decydować, komu należy się stypendium sportowe. Okres pobierania takich świadczeń będzie wliczony do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze (np. dłuższy wymiar urlopu, prawo do zasiłku dla bezrobotnych).

Z projektu ustawy wynika też, że medaliści igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich otrzymają comiesięczne świadczenie pieniężne ze środków budżetu. Jego wysokość będzie co roku ustalana w ustawie budżetowej. Świadczenie otrzymają tylko ci medaliści, którzy ukończyli 40 lat, są obywatelami polskimi i zakończyli już kariery sportowe.

W przypadku paraolimpijczyków nie będzie miał znaczenia fakt, czy zdobyli oni medal igrzysk paraolimpijskich organizowanych od 1992 roku, czy też zawodów sportowych osób niepełnosprawnych odbywających się przed tą datą.