Po półtora miesiąca obowiązywania przepisów umożliwiających uzyskanie pomocy w spłacie kredytu mieszkaniowego niewiele osób się o nią ubiega.
Od 5 sierpnia bezrobotni w niektórych urzędach pracy (np. w Lublinie) w ogóle nie złożyli ani jednego wniosku o pomoc w spłacie kredytu hipotecznego. A w niektórych dosłownie kilka – np. osiem w Poznaniu i Zielonej Górze, a trzy w Tarnowie.
Rząd chciał pomóc osobom, które straciły pracę i mają kłopoty w spłacie kredytów hipotecznych. Szacował, że 46 tys. bezrobotnych będzie chciało otrzymać wsparcie w spłacie kredytu na podstawie ustawy z 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz.U. nr 115, poz. 964). Weszła ona w życie 5 sierpnia tego roku.