Przedwstępna umowa o pracę może być zawarta między przyszłym pracownikiem a pracodawcą np. w sytuacji, gdy pracownika obowiązuje jeszcze zakaz konkurencji w poprzedniej firmie. Oczywiście przy założeniu, że konkretne zapisy umowy o zakazie konkurencji tego nie zabraniają. Czy osoba, która zawarła umowę przedwstępną, zawsze może domagać się zawarcia umowy przyrzeczonej?
Przedwstępna umowa o pracę powinna zawierać istotne elementy umowy ostatecznej. W przeciwnym wypadku strony stosunku pracy mogą dochodzić od siebie jedynie odszkodowania.
Do istotnych elementów umowy ostatecznej należą: rodzaj umowy, miejsce pracy, wynagrodzenie, wymiar czasu pracy, a także data rozpoczęcia pracy. Data rozpoczęcia nie musi być określona kalendarzowo. Może być wskazana poprzez odniesienie do jakiegoś zdarzenia, np. rozwiązanie przez pracownika stosunku pracy z poprzednim pracodawcą.