Polak pracujący w Danii ma prawo do leczenia w tym kraju na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju, od których nie jest wymagane opłacanie składki zdrowotnej.
W Danii nie ma osobnej składki zdrowotnej, podobnie jak to ma miejsce w Polsce. Tamtejsza służba zdrowia (podobnie jak szereg innych dziedzin) jest finansowana z podatków. Pacjent nie musi więc udowadniać, jak w Polsce, że jest ubezpieczony i ma prawo do bezpłatnych świadczeń leczniczych, gdyż każdy obywatel z chwilą wpisania go do Krajowego Rejestru Ludności (Folkeregistret) otrzymuje tzw. CPR - numer, który jest mu przypisany na całe życie i przysługuje mu tym samym prawo do bezpłatnego leczenia. Dowodem uprawniającym do korzystania z usług duńskiej służby zdrowia jest tzw. żółta karta (Sygesikreskort), którą wydają swoim mieszkańcom urzędy gmin. Na karcie tej znajdują się: imię i nazwisko osoby ubezpieczonej, adres, nr CPR; nazwisko, adres i nr tel. lekarza rodzinnego.
Wyboru lekarza dokonuje się w trakcie wpisu do ewidencji ludności w gminie zamieszkania. Wybór ten jest dowolny, a wybiera się go z aktualizowanego na bieżąco wykazu lekarzy praktykujących na terenie danej gminy czy też miasta. Lekarza rodzinnego można zmienić raz w roku bezpłatnie, częstsza zmiana kosztuje każdorazowo 150 DKK, co jest równoważne z kosztem wydania nowej karty. Kartę tę należy mieć zawsze przy sobie, również w trakcie urlopu czy podróży zagranicznych trwających nie dłużej niż miesiąc. Można również wystąpić o europejską niebieską kartę ubezpieczenia zdrowotnego - EU Sygesikringskortet.

Wizyta u lekarza

Większość lekarzy przyjmuje w dni powszednie w godzinach 8-16. Z reguły termin wizyty umawiany jest nie później niż po pięciu dniach od kontaktu telefonicznego. Wyjątkiem są nagłe przypadki, wtedy lekarz przyjmuje pacjenta w tym samym dniu. Na umówioną wizytę należy przyjść punktualnie, a o ewentualnym spóźnieniu należy wcześniej poinformować. Po przeprowadzeniu wywiadu i zbadaniu pacjenta lekarz rodzinny podejmuje decyzję co do sposobu leczenia. Może także - jeśli uzna to za konieczne - wypisać skierowanie do lekarza specjalisty lub do szpitala.
W trakcie wizyty u lekarza można skorzystać z usług tłumacza, o czym należy poinformować wcześniej, uzgadniając termin wizyty. Wystawienie druku zwolnienia lekarskiego jest płatne - 375 DKK (w tym 25 proc. VAT-Moms). Jednak pracodawca, uznając zwolnienie za zasadne, dokonuje zwrotu tej kwoty na konto pracownika.

Pobyt w szpitalu

Pacjent może zostać przyjęty do szpitala w przypadku nagłego pogorszenia się stanu jego zdrowia, urazu lub gdy skieruje go lekarz rodzinny. Podobnie jak w przypadku lekarza, wybór szpitala jest wolny. O wyborze szpitala należy poinformować swojego lekarza rodzinnego.
W szpitalu pacjent ma zapewnione wyżywienie (możliwość wyboru posiłku z jadłospisu z jednodniowym wyprzedzeniem), higienę osobistą i wymianę pościeli (pościel zmieniana jest codziennie). Sale szpitalne są maksymalnie 4-osobowe.
Z wyjątkiem owoców, bez konsultacji z personelem nie wolno przynosić żadnych artykułów spożywczych gdyż mogą one zawierać składniki, których nie przewiduje przepisana pacjentowi dieta. Owoce, woda mineralna, kawa i herbata stoją na korytarzach szpitalnych do dyspozycji przez cały czas.
We wszystkich szpitalach ustalone są stałe pory odwiedzin, a przed wizytą w szpitalu należy upewnić się, ilu gości może odwiedzić pacjenta. Jeżeli odwiedzany pacjent jest w stanie wstać z łóżka, to wraz z odwiedzającymi go gośćmi powinien przejść do wspólnej sali odwiedzin.

Opieka stomatologiczna

Opieka stomatologiczna jest w Danii bezpłatna tylko dla dzieci w wieku do 18 lat. Pierwsza wizyta u dentysty ma miejsce jeszcze przed ukończeniem przez dziecko drugiego roku życia. Wraz z rozpoczęciem nauki szkolnej, dzieci automatycznie podlegają opiece szkolnego stomatologa, bo w większości gmin funkcjonują szkolne kliniki stomatologiczne. Czasem opiekę prowadzi prywatny dentysta - również bezpłatnie.
Dorośli powyżej 18 roku życia sami wybierają prywatnego dentystę. Badania i leczenie stomatologiczne są płatne. Do wielu usług państwo dopłaca, a refundowana część opłaty jest automatycznie potrącana z rachunku. Władze gmin są zobowiązane do zapewnienia opieki stomatologicznej osobom, które ze względu na swój stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie udać się do dentysty. Większą część kosztów pokrywa państwo.
W nagłych wypadkach, np. silny ból zęba, pomoc stomatologiczną otrzymać można o każdej porze dnia, a dane teleadresowe dyżurnego stomatologa znaleźć można w lokalnej książce telefonicznej.

Apteki i leki

W aptekach kupić można wszystkie leki dostępne na rynku - zarówno te na receptę, jak i bez recepty. Państwo zapewnia zwrot części kosztów zakupu niektórych leków. Wysokość zwrotu zależy od indywidualnych potrzeb chorego i jego rocznych wydatków na leki. Szczegółowe informacje na ten temat uzyskać można u lekarza lub w aptece.
Leki niewymagające recepty, jak np. środki przeciwbólowe, środki przeciwkaszlowe, środki na ból gardła oraz preparaty ułatwiające rzucenie palenia, kupić można na stacjach benzynowych czy w supermarketach sieci Netto, Fakta, Irma, Aldi.

Telefon 112

W Danii od kilku dziesięcioleci działa zintegrowany system alarmowy 112, z którego korzysta się w nagłych wypadkach. Karetki wyposażone są w komputery, które od razu na podstawie żółtej karty identyfikują pacjenta i przesyłają informacje o zdarzeniu do szpitala, a następnie do lekarza pierwszego kontaktu. Tak więc gdy po wypadku zgłaszamy się do lekarza, on już wie wszystko o zaistniałym zdarzeniu i podjętych do tej pory działaniach.
17 tys. Polaków przebywało w Danii ponad 3 miesiące w 2007 roku
Źródło: GUS
na stałe mieszka w Kopenhadze