Do końca 2011 roku przedsiębiorcy mogą zatrudniać pracowników na podstawie umów na czas określony przez okres nie dłuższy niż dwa lata. Po tym czasie pracownicy będą mogli żądać zawarcia umowy stałej. Pozostałych pracodawców obowiązują kodeksowe zasady zatrudniania na czas określony.
Reklama

Czy wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia

1 października 2009 r. upłyną dwa lata od momentu, gdy przedsiębiorca zawarł z pracownikiem umowę na czas określony. Firma chciałaby nadal zatrudniać podwładnego na tej podstawie, ale 22 sierpnia weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi umowa taka nie może trwać dłużej niż 24 miesiące. Czy do tego okresu wliczany jest łączny czas zatrudnienia pracownika na podstawie umów terminowych?
NIE
24-miesięczny, maksymalny okres zatrudnienia na podstawie umów terminowych należy liczyć od 22 sierpnia 2009 r., czyli od momentu wejścia w życie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (w przypadku umów na czas określony, które obowiązują w tym dniu) lub od momentu zawarcia umowy, w przypadku kontraktów zawieranych po 22 sierpnia 2009 r. Nie wlicza się do niego okresów zatrudnienia na podstawie umów terminowych sprzed daty wejścia w życie ustawy.
Oznaczałoby to bowiem działanie prawa wstecz. Dodatkowo już w dniu wejścia w życie nowych przepisów nowe zasady zatrudniania na czas określony złamaliby wszyscy pracodawcy zatrudniający pracowników na czas określony przez co najmniej dwa lata. Tymczasem dwu- lub trzyletnie umowy terminowe w Polsce są bardzo często stosowane.
Przyjęcie zasady, że 24-miesięczny okres liczy się od dnia 22 sierpnia 2009 r. lub dnia zawarcia umowy (w przypadku kontraktów zawartych po tej dacie), znacznie opóźni i ograniczy skutki prawne, jakie wywołają nowe przepisy. Pierwsze umowy na czas określony mogą bowiem przekroczyć niedozwolony ustawą 24-miesięczny termin dopiero 22 sierpnia 2011 r., a od 1 stycznia 2012 r. dwuletni limit przestanie już obowiązywać. Z kolei wszystkie umowy na czas określony zawarte po 31 grudnia 2009 r. nigdy nie przekroczą dwuletniego limitu zatrudnienia czasowego, bo 24 miesiące po tym okresie nowe zasady zatrudnienia na czas określony przestaną obowiązywać.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennik Gazeta Prawna: Jak zawrzeć umowę na czas określony.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy kontrakt przekształci się w umowę stałą
- Czy można przerwać bieg dwuletniego okresu
- Czy limit zatrudnienia dotyczy tylko firm
- Czy umowa może trwać maksymalnie dwa lata
- Czy trzecia umowa zmieni się w kontrakt stały