W placówkach ochrony zdrowia rozpoczął się sezon szczepień przeciw grypie. Nie są one jednak wpisane na listę obowiązkowych (te są wykonywane nieodpłatnie i zgodnie z kalendarzem szczepień ogłaszanym przez Główny Inspektorat Sanitarny), ale jedynie na wykaz szczepień zalecanych.

W związku z tym są one odpłatne, niezależnie od tego, czy pacjent szczepi się w placówce z podpisanym kontraktem z NFZ czy też nie. Fundusz nie podpisuje bowiem umów ze świadczeniodawcami na wykonywanie świadczeń, które są jedynie wskazywane, jako zalecane do wykonania.

Warto jednak pamiętać, że coraz więcej firm zapewnia swoim pracownikom bezpłatne szczepienia przeciw grypie w ramach tzw. pakietów zdrowotnych. W takiej sytuacji koszt ich wykonania nie obciąża pracownika.