Celem konkursu Kampania Społeczna Roku jest wyłonienie najlepszych praktyk marketingu społecznego w Polsce i na świecie.

Organizatorzy konkursu definiują kampanie społeczne jako spektakularne działania komunikacyjne, wykorzystujące takie narzędzia, jak reklama i public relations. Kampanie umożliwiają wspieranie postaw prospołecznych z obszarów zawartych w Ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie. Konkurs ma wyłonić najlepsze kampanie pod względem marketingowym - oceniane jest podejście do poruszanego w nich zagadnienia, a nie sam ich temat.

O tytuł najlepszej kampanii społecznej zeszłego roku ubiegają się m.in. kampania wodna Polskiej Akcji Humanitarnej, w ramach której zbierano fundusze na realizację programów wodnych w Sudanie, kampania Bezpieczny przejazd - "Zatrzymaj się i żyj!" zorganizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w celu zmniejszenia liczby wypadków na przejazdach kolejowych. Startują także: kampania pod hasłem "Absurd" zainicjowana przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach projektu "Zysk z dojrzałości" oraz kampania Fundacji Polsat pod hasłem "Dzieci dzieciom", której zadaniem było uświadomienie widzom, że choroba nie musi stanowić przeszkody w zgodnym funkcjonowaniu obok siebie dzieci zdrowych i chorych.

Eksperci wchodzący w skład jury, które będzie oceniać kampanie, wybiorą najlepsze polskie i zagraniczne kampanie w pięciu kategoriach: inicjatywy obywatelskie (NGO, osoby prywatne i inicjatywy studenckie), kampanie instytucji branżowych, kampanie instytucji publicznych i agend rządowych, kampanie firm komercyjnych i fundacji firm, inicjatywy polityczne. "Kampanie społeczne są jedną z metod komunikacji marketingowej. Jedynie dobrze zaplanowana kampania osiąga sukces - prowadzi do zmiany postaw. Takie właśnie inicjatywy mają być nagradzane" - podkreśla prezes Fundacji Komunikacji Społecznej Paweł Prochenko.

Kampanie mogą być zgłaszane przez każdego, kto do 30 września wypełni formularz zgłoszeniowy zamieszczony w portalu kampaniespoleczne.pl. Po zakończeniu konkursu zostanie przyznanych pięć nagród w wyżej wymienionych kategoriach oraz jedna nagroda internautów. Kampanie zostaną przedstawione w specjalnie wydanym raporcie "Kampanie społeczne roku 2008".

W jury zasiadają m.in. Paweł Prochenko i Marcin Izdebski z Fundacji Komunikacji Społecznej, redaktor naczelna portalu kampaniespoleczne.pl Olga Figurska oraz kierownik Studiów Podyplomowych Psychologia Reklamy na Uniwersytecie Warszawskim Norbert Maliszewski.

Fundacja Komunikacji Społecznej od 12 lat zajmuje się marketingiem społecznym, prowadząc badania, realizując kampanie społeczne i tworząc archiwum kampanii społecznych, które od roku systematycznie publikowane są na platformie internetowej www.kampaniespoleczne.pl. Podstawową misją Fundacji jest udostępnianie narzędzi marketingowych do promocji inicjatyw społecznych.