Obecnie medycy otrzymują prawo wykonywania zawodu po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego (LEP) i zaliczeniu stażu podyplomowego. Stażysta przez 12-13 miesięcy pracuje pod nadzorem innego lekarza, zanim uzyska samodzielność zawodową. Wynagrodzenia są pokrywane ze środków budżetu państwa.

W ocenie resortu zdrowia, likwidacja stażu podyplomowego spowoduje wcześniejsze wejście lekarzy w życie zawodowe, zapewniając przy tym szybszy dopływ kadr do systemu ochrony zdrowia.

Przygotowywana ustawa wprowadzi tzw. moduł systemu specjalizacji z jednoczesną likwidacją ich podziału na podstawowe i szczegółowe. Obecnie odbywanie specjalizacji lekarskich reguluje rozporządzenie ministra zdrowia.

Warunkiem rozpoczęcia przez lekarza specjalizacji szczegółowej jest posiadanie tytułu specjalisty w odpowiedniej specjalizacji podstawowej, przez co okres szkolenia wynosi przeciętnie siedem-osiem lat.

Według projektowanych przepisów, lekarz, posiadający prawo wykonywania zawodu, będzie mógł rozpocząć dowolną specjalizację (obecnie zaliczaną do podstawowych lub szczegółowych), dzięki czemu okres jej odbywania powinien wynosić pięć-sześć lat.

Szkolenie specjalizacyjne w określonej dziedzinie medycyny składać się będzie z dwóch modułów: podstawowego i specjalistycznego. Tylko niektóre specjalizacje będą jednomodułowe.

Moduł podstawowy ma zawierać treści uniwersalne dla określonej grupy specjalizacji, jak również wybrane zagadnienia obecnie nauczane w trakcie stażu podyplomowego (m.in. obowiązkowy kurs i egzamin z dziedziny ratownictwa medycznego). Moduł specjalistyczny będzie bezpośrednio związany z przedmiotem specjalizacji i powinien zawierać wiedzę ścisłą.

Do ustawy zostaną wprowadzone zasady przeprowadzania LEP - wycofano z niego część praktyczną. Lekarz będzie zdawał ten egzamin w okresie do pięciu lat od ukończenia studiów. Po tym czasie warunkiem przystąpienia do LEP będzie odbycie przeszkolenia.

Zgodnie z ustawą LEP organizuje i przeprowadza Centrum Egzaminów Medycznych. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku będzie, tak jak obecnie, uzyskanie co najmniej 56 proc. maksymalnej liczby punktów z testu.

Uregulowano także warunki i zasady akredytacji jednostek prowadzących specjalizacje i staże kierunkowe lekarzy. Określono też zasady opracowywania programów specjalizacji.

MZ chce wprowadzić proces monitorowania systemu specjalizacji. Ma go nadzorować Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.