Czy otrzymam zasiłek na studiujące dziecko

Rodzice ubiegają się o przyznanie zasiłku rodzinnego na czwórkę dzieci. Najstarsze z nich rozpoczyna w październiku naukę w szkole wyższej. Czy można przyznać mu zasiłek?

NIE

Aby student mógł otrzymywać zasiłek rodziny, musi być jednocześnie osobą uczącą się. W rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych jest to osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony. Taka osoba musi osiągać dochód nieprzekraczający 504 zł lub 583 zł, jeśli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, a zasiłek będzie wypłacany do ukończenia przez nią 24 lat w wysokości 98 zł, jeżeli kontynuuje naukę w szkole wyższej. Zasiłek nie będzie przyznany, jeżeli osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim, przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na swoje dziecko.

Generalna zasada mówi, że zasiłek rodzinny jest przyznawany do czasu, gdy dziecko skończy 18 lat, a do ukończenia 21 lat, jeżeli kontynuuje naukę w szkole, ale nie dotyczy to nauki w szkole wyższej, oraz do ukończenia 24 roku życia dla dziecka z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, które też kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennik Gazeta Prawna: Jak ubiegać się w gminie o świadczenia rodzinne.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy dziecko z prawem do alimentów otrzyma dodatek
- Czy uzyskam informację o dochodach męża
- Czy otrzymam świadczenie pielęgnacyjne
- Czy otrzymam becikowe, jeśli mąż pracuje za granicą
- Czy po przekroczeniu dochodu dostanę wsparcie
- Czy pomoc dla maturzysty przez cały okres zasiłkowy