Koncerny wolą samodzielnie wdrażać swoich pracowników w wykonywanie obowiązków na danym stanowisku, niż zatrudniać zewnętrznego trenera czy coacha. W tym celu przedsiębiorstwa korzystają z dwóch metod: shadowingu oraz mentoringu.

Shadowing może przybrać różne formy. Pierwsza z nich polega na tym, że pracownik jest wysyłany np. do zagranicznej centrali firmy. Uczestniczy tam w działaniach przedsiębiorstwa, obserwuje pracę poszczególnych działów i wymienia doświadczenia. Taki rodzaj szkolenia umożliwia poznanie zasad i sposobów funkcjonowania organizacji, szczególnie na poziomie międzynarodowym.

Drugim sposobem wykorzystania shadowingu jest szkolenie osoby z krótkim stażem pracy. Nowy pracownik obserwuje pracę wykonywaną przez osobę wykwalifikowaną. Nauczycielem jest starszy pracownik, który ma niebawem odejść z firmy. Młodszy uczy się tego, co robić, ale nie wkracza w jego kompetencje. Dopiero po odejściu nauczyciela zajmuje jego miejsce.

Najczęściej dotyczy to stanowisk menedżerskich oraz takich, na które trudno znaleźć dobrych specjalistów.