Dorabianiem emerytów i rencistów rządzą cztery generalne zasady.

Pierwsza stanowi, że bez żadnych ograniczeń kwotowych mogą dorabiać emeryci, którzy osiągnęli wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn) i osoby otrzymujące niektóre renty.

Druga, że jeśli młodszy emeryt lub rencista nie osiągnie określonego przychodu (do 70 proc. średniej płacy), ZUS nie zmniejsza jego świadczenia. Jeśli zarobi od 70 proc. średniej płacy do 130 proc. tej kwoty, ZUS zmniejszy świadczenie (ale nie więcej niż o określoną kwotę). Przekroczenie 130 proc. powoduje całkowite zawieszenie wypłaty.

Trzecia zasada stanowi, że dla ZUS liczą się przychody, które podlegają obowiązkowi ubezpieczeń. Do woli można więc dorabiać, pracując na przykład na umowę o dzieło, jeśli nie jest ona podpisana z własnym pracodawcą.

Czwarta reguła dotyczy obowiązków dorabiającego. Musi, po podjęciu pracy lub założeniu firmy poinformować o tym ZUS, a do końca lutego następnego roku rozliczyć się z dodatkowych przychodów.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji przeczytasz:

Kto się boi zmniejszeń

Jakie dochody liczy ZUS

Jaki przychód się nie liczy

Trzeba zawiadamiać ZUS

Jak się rozliczyć się, żeby nie stracić

Czy renta rodzinna podlega zmniejszeniu

Czy mogę dorabiać bez ograniczeń

Czy będę zwracać całą emeryturę

Czy ZUS uwzględni wszystkie dochody

Czy liczy się dochód z wynajmu

Czy ZUS zwróci świadczenie

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Ile mogą dorabiać emeryci i renciści bez groźby utraty świadczenia.