Od 2011 roku każda gmina będzie musiała zatrudniać osoby na stanowisku asystenta rodzinnego, który pomoże rodzinom z problemami. Część z nich robi to już teraz.
Obowiązek zatrudnienia asystenta rodzinnego przewiduje przygotowywany przez Rządowe Centrum Legislacji projekt ustawy reformujący system opieki zastępczej. Ten wymóg ma wejść w życie dokładnie od stycznia 2011 r. Głównym zadaniem asystenta rodzinnego będzie praca z rodzinami biologicznymi przeżywającymi problemy oraz spokrewnionymi rodzinami zastępczymi. Aby jego praca przynosiła wymierne efekty pod swoją opieką nie będzie mógł mieć więcej niż 20 rodzin. Za to będzie dysponować elastycznym czasem pracy dostosowanym do ich potrzeb. Ponadto asystent nie będzie mógł wykonywać obowiązków pracownika socjalnego. Gmina jednak zyska możliwość zlecania odpowiednio przygotowywanym organizacjom pozarządowym wykonywanie zadań należących do asystenta.
Niektóre gminy już teraz realizują projekty związane z wprowadzaniem asystenta rodzinnego. Tak jest m.in. w Elblągu, Zielonej Górze, Busku-Zdroju i Sopocie.
– Program działa od maja 2006 r. Dzięki pracy asystentów z rodzinami 41 dzieci zamiast znaleźć się w rodzinach zastępczych, przebywa w swoich biologicznych rodzinach – mówi Agnieszka Niedałtowska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.
Dodaje, że zadaniem asystentów jest pomaganie rodzicom w gospodarowaniu domowym budżetem, nauczenie umiejętności prawidłowego sprawowania opieki nad dzieckiem, aż po naukę dbałości o higienę i przygotowywanie zdrowych posiłków.
Podobny program wsparcia dla biologicznych rodzin od 2009 roku jest prowadzony przez GOPS w Chojnicach i jest współfinansowany ze środków unijnych.
– Zatrudniamy trzy osoby, które pod opieką mają sześć rodzin. W wybraniu rodzin, którym złożono propozycję korzystania z usług asystenta rodzinnego, pomogli pracownicy socjalni – mówi Maria Wierzbowska z GOPS w Chojnicach.