Wbrew wcześniejszym zapowiedziom posłów Senat nie zajmie się na najbliższym posiedzeniu znowelizowaną ustawą zdrowotną, która wprowadza nowe zasady podziału środków na leczenie na poszczególne województwa. Jak się dowiedzieliśmy, będzie to możliwe dopiero na kolejnym, które rozpocznie się 7 października.

To natomiast może spowodować opóźnienia w rozpoczęciu procesu kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Ustawa wprowadzająca nowy algorytm podziału środków na leczenie od 2010 roku ma wejść w życie 7 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zanim jednak to się stanie, poprawki do ustawy mogą zgłosić senatorowie.

– W tej chwili nie jest jeszcze przesądzone, czy będziemy takie przygotowywać. Decyzja o tym zapadnie pod koniec września – mówi Stanisław Karczewski, senator PiS, członek senackiej Komisji Zdrowia.

Jeżeli jednak senatorowie zdecydują się na zgłoszenie zmian i zostaną one przyjęte, to ustawa będzie musiała być ponownie głosowana przez posłów. Zakładając taki scenariusz, nie stanie się to wcześniej niż po 20 października. Później ustawę musi jeszcze podpisać prezydent.

Ustawa stanowi, że prezes NFZ będzie miał 30 dni (od dnia wejścia jej w życie) na przygotowanie nowego planu finansowego Funduszu na przyszły rok.

Do tego czasu działamy na podstawie niezatwierdzonego przez minister zdrowia planu finansowego, który NFZ przedstawił w sierpniu – zapewnia Edyta Grabowska-Woźniak, rzecznik NFZ.

Zakładając, że zrobi to szybciej, a minister zdrowia oraz szef resortu finansów niezwłocznie go zaakceptują, to konkursy ofert wcześniej ogłoszone, mogą być anulowane i ponownie rozstrzygnięte. W takiej sytuacji może to się stać nie wcześniej niż w drugiej połowie listopada.

Niewykluczone, że ze względu na brak możliwości przeprowadzenia pełnego procesu kontraktowania NFZ będzie podpisywał ze świadczeniodawcami jedynie aneksy do tegorocznych umów.

– Jest to najgorsze z możliwych wyjść. Jeżeli tak się stanie, to będzie to trzeci rok z rzędu, kiedy działamy na podstawie aneksów. Jak w takich warunkach planować chociażby inwestycje – mówi Andrzej Zdeb, dyrektor SPSK nr 1 we Wrocławiu.

53,9 mld zł przeznaczy NFZ w 2010 roku na świadczenia zdrowotne