– Czuję się oszukany. Miałem nadzieję, że będę mógł skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego i wcześniej odejść ze szkoły. W ZUS w Opolu pokazali mi wyjaśnienie z Centrali, które odbiera mi nadzieję – mówi DGP 58-letni nauczyciel z Opola.

W ubiegłym roku złożył wniosek o wcześniejszą emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. ZUS jej nie przyznał. Zapytał więc, czy może skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego. ZUS odpowiedział, że nie, bo ubezpieczony nie ma obecnie 55 lat, a wiek ten skończył 3 lata temu. Taka odpowiedź wynika jednak z wewnętrznej interpretacji ZUS, a nie kryteriów zawartych w ustawie.

Wewnętrzna instrukcja

Jak ustaliliśmy, do oddziałów ZUS w całej Polsce 20 lipca tego roku zostały wysłane wytyczne członka zarządu ZUS ds. świadczeń z (Pismo znak: 994800/0214/44/2009).

Zgodnie z instrukcją prawo do świadczenia kompensacyjnego przysługuje nauczycielowi urodzonemu wyłącznie po 31 grudnia 1953 r., który osiągnął wiek uprawniający do świadczenia kompensacyjnego (w latach 2009–2014 wynosi 55 lat) i udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 30 lat (w tym co najmniej 20 lat pracy przy tablicy) oraz rozwiązał na swój wniosek stosunek pracy. W praktyce oznacza to, że z tych świadczeń nie mogą więc korzystać osoby, które skończyły 55 lat przed 1 stycznia 2009 r.

Z interpretacji wynika również, że nauczyciel ma prawo ubiegać się o świadczenie kompensacyjne wyłącznie w roku, kiedy kończy 55 lat. Gdyby taka osoba chciała pracować dłużej, straci do niego prawo.