Obecny okres zasiłkowy został przedłużony wszystkim uprawnionym osobom o dwa miesiące, do końca października. Każda gmina ma obowiązek z urzędu wydać decyzję o przedłużeniu i wysłać ją do osób, którym wypłacane są świadczenia rodzinne. Równocześnie gminy przyjmują już od września wnioski o wypłatę świadczeń na nowy okres zasiłkowy.

Gdzie po pomoc

Gminy są organami właściwymi, które prowadzą postępowanie w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych. W praktyce zadanie to często na zlecenie gminy realizują ośrodki pomocy społecznej. To właśnie w nich albo w urzędzie gminy lub miasta powinno się składać wnioski. Świadczenia rodzinne są przyznawane na okres zasiłkowy. Od tego roku okres ten będzie trwał od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Osoby, które obecnie pobierają zasiłki i nie chcą mieć przerwy w ich wypłacie, powinny złożyć wniosek do końca września. Wtedy do końca listopada na pewno otrzymają świadczenia. Natomiast osobom, które zrobią to w październiku i listopadzie, świadczenia za pierwszy miesiąc nowego okresu zasiłkowego zostaną wypłacone najpóźniej łącznie z grudniowymi.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Dokumenty potrzebne do wypłaty świadczeń rodzinnych.