Ministerstwo Zdrowia proponuje ułatwienia w uzyskiwaniu przez placówki ochrony zdrowia akredytacji. Jej posiadanie umożliwia szkolenie lekarzy specjalistów.

- Chcemy umożliwić uzyskiwanie wspólnych akredytacji przez kilka mniejszych ośrodków, które samodzielnie nigdy nie miałyby na to szans - mówi Roman Danielewicz, dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia.

Brak akredytacji uniemożliwia szkolenie przyszłych specjalistów

Szpitale nie mają szansy na budowanie przyszłej kadry medycznej.

- Ten problem szczególnie dotyczy małych szpitali powiatowych. Posiadając możliwość szkolenia lekarzy, staliby się jednocześnie atrakcyjniejsi dla nich jako pracodawcy - uważa Jarosław Kozera, prezes Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej (STOMOZ).

Pojawia się jednak zagrożenie, że poziom nauczania w tych placówkach nie zawsze będzie odpowiadał wymaganiom określonych w programach nauczania dla poszczególnych dziedzin medycyny.

- Uproszczenia w uzyskiwaniu akredytacji są dobrym rozwiązaniem. Nie może to się jednak odbić kosztem dostępu do nowoczesnej aparatury czy świadczeń specjalistycznych. Przecież nie wszystkie szpitale powiatowe posiadają odpowiedni sprzęt czy wykonują coraz bardziej skomplikowane procedury - zauważa Henryk Izdebski, dyrektor ds. ekonomicznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie (woj. podlaskie).

W projekcie rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów zrezygnowano też z zamieszczania opinii konsultanta wojewódzkiego w odpowiedniej dziedzinie medycyny o spełnieniu przez daną jednostkę warunków uzyskania akredytacji. W niektórych przypadkach blokowali oni bowiem wnioski o przyznanie akredytacji.

Obecnie w szpitalach jest około 30 tys. miejsce specjalizacyjnych. To wciąż za mało wobec coraz bardziej zmniejszającej się liczby lekarzy niektórych specjalności.