W tym roku okres zasiłkowy, który rozpoczął się we wrześniu 2008 r. został przedłużony wszystkim uprawnionym osobom o dwa miesiące – do 31 października 2009 r. Nowy okres zasiłkowy zacznie się 1 listopada i w związku z tym później składa się w gminach wnioski o przyznanie zasiłków. Są one przyjmowane od 1 września, a nie jak w latach ubiegłych od lipca. Jeśli wniosek zostanie złożony do końca września, gmina wypłaci świadczenie należne za listopad do końca listopada. Jeśli w październiku – do końca grudnia.

Jaki dochód

Podstawowym warunkiem, jaki trzeba spełnić, aby nabyć uprawnienia do świadczeń rodzinnych, jest nieprzekroczenie odpowiedniego dochodu. Pozostał on na następny okres zasiłkowy na obecnym poziomie. Dochód nie może więc przekroczyć 504 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Taki też musi być dochód tzw. osoby uczącej się. Jest to pełnoletnia osoba ucząca się, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców z powodu ich śmierci lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony. W przypadku gdy dziecko, które jest członkiem rodziny, lub osoba ucząca się posiadają orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dochód może być wyższy, ale nie może przekroczyć 583 zł na osobę w rodzinie.

Od tego zastrzeżenia jest jednak wyjątek. Jeżeli osiągany przez rodzinę dochód przekracza wymagane kryterium o kwotę nie wyższą niż najniższy zasiłek obowiązujący w okresie zasiłkowym, o świadczenia na który stara się członek rodziny, to zostaną one przez gminę przyznane, o ile przysługiwały w poprzednim okresie zasiłkowym. Jeżeli przekroczenie nastąpi w kolejnym okresie zasiłkowym, świadczenia nie będą przysługiwać.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji artykułu przeczytasz m.in.:

Co zrobić gdy zmienia się dochód

Dla kogo świadczenia rodzinne

Dla kogo zasiłek

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennik Gazeta Prawna: Dla kogo świadczenia rodzinne.