Większość pracodawców nadal przekazuje raporty o składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w formie papierowej. Tylko nieliczne firmy skorzystały z możliwości przesyłania takich informacji drogą elektroniczną.
Płatnicy składek raz na kwartał będą mogli przekazywać pracownikom informacje o wysokości należnych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne drogą elektroniczną. Taką nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przygotowała sejmowa Komisja Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji. Posłowie proponują nowe rozwiązania, bo obowiązujące od stycznia tego roku przepisy, które dały możliwość wysyłania druków ZUS RMUA przez internet, nie skłoniły wielu firm do zmian.
– Co miesiąc przekazujemy pracownikom 65 tys. papierowych druków ZUS RMUA. To jest korzystne dla górników i pracowników kopalni, którzy nie mają dostępu do komputerów – mówi Zbigniew Madej, rzecznik prasowy Kompanii Węglowej.
Zwraca uwagę, że pracownicy, mając papierowy wydruk, nie mają też problemów z otrzymaniem świadczeń medycznych w placówkach ochrony zdrowia. Podobnie jest w Grupie Lotos zatrudniającej około 5 tys. pracowników.
– Żaden z naszych pracowników nie wystąpił o taki dokument w formie elektronicznej. Osoby zatrudnione w zakładach przetwórczych wolą mieć papierowy dokument, który mogą przechowywać w szufladzie – mówi Marcin Zachowicz, rzecznik prasowy Grupy Lotos.
Także pracownicy Centrali ZUS nie są zainteresowani otrzymywaniem informacji o należnych składkach drogą elektroniczną. Obecnie 1,4 tys. osób zatrudnionych w Centrali otrzymuje druki ZUS RMUA w formie papierowej.
– Tylko w oddziale ZUS w Wałbrzychu około 200 pracowników zgłosiło chęć otrzymywania raportów w formie elektronicznej. Każdy taki dokument jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym – mówi Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy ZUS.
Wyjaśnia też, że takie informacje przekazywane drogą elektroniczną dodatkowo są zabezpieczone indywidualnym kodem. Niezbędne było jednak przygotowanie specjalnego programu do wysyłki tych dokumentów.
Jedną z nielicznych firm, która umożliwia pracownikom stałą kontrolę należnych składek ZUS, jest Unizeto Technologies ze Szczecina. Każdy z 400 pracowników na bieżąco może sprawdzić wysokość zapłaconych składek w podziale na emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne.
– Takie informacje można znaleźć po zalogowaniu się do wewnętrznej sieci informatycznej. Raz w roku razem z PIT nasze kadry wydają papierowe druki ZUS RMUA. Natomiast w każdej chwili pracownik na swoje życzenie może otrzymać papierowy wydruk – dodaje Adam Dąbrowski z Unizeto Technologies.