Rząd przyjął wczoraj projekt ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Przewiduje, że na własną emeryturę w IKE będzie mógł oszczędzać każdy, kto ukończył 16 lat. Wpłat będą więc mogli dokonywać m.in. nierezydenci, czyli osoby, które przebywają w Polsce krócej niż 183 dni. Obecnie mogą wpłacać na IKE tylko osoby, które ukończyły 16 lat i mają status polskich rezydentów podatkowych, czyli są objęci nieograniczonym obowiązkiem podatkowym. Chodzi o kogoś, kto ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski i tutaj posiada centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Projekt wprowadza także zmianę polegającą na tym, że częściowe zwroty środków będą dokonywane w gotówce. Odsetki od takich środków będą naliczane na dzień ich zwrotu.