Dziewięciu przedsiębiorców z pięciu różnych województw złożyło dotychczas wnioski o dopłaty do pensji pracowników zagrożonych zwolnieniem lub objętych przestojem w produkcji. Na liście tej są zarówno duże, średnie, jak i małe przedsiębiorstwa. Wnioski przyjmują biura terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

– Znacznie więcej pracodawców dzwoni do nas, aby dowiedzieć się, na jakich zasadach przyznawana jest taka pomoc – mówi Anna Filarecka z warszawskiego Biura Terenowego FGŚP.

Najczęściej pytają o wysokość dopłat i zasady obniżania wymiaru czasu pracowników zagrożonych zwolnieniem oraz zwrotu pobranej pomocy (np. w przypadku zwolnienia pracownika). Wiele firm rezygnuje jednak z ubiegania się pomoc z FGŚP. Ich zdaniem pomoc będzie wypłacana za późno, a procedury jej udzielania są zbyt skomplikowane.

Firmy pytają o pomoc

Na podstawie ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. nr 125, poz. 1035 z późn. zm.) firmy zagrożone kryzysem mogą ubiegać się o dopłaty do pensji pracowników, którzy zgodzą się na obniżenie czasu pracy (maksymalnie 402,50 zł miesięcznie) lub objęcie ich przestojem ekonomicznym (maksymalnie 575 zł).

Zainteresowanie dopłatami ze strony przedsiębiorców jest coraz większe.

– Najczęściej dzwonią do nas pracownicy, którym szefowie kazali sprawdzić, czy mogą ubiegać się o dopłaty – mówi Jerzy Greszta, kierownik lubelskiego Biura Terenowego FGŚP.

Podkreśla, że najczęściej chcą uzyskać informację o zasadach opracowania programu naprawczego, przewidującego poprawę kondycji finansowej firmy. To obowiązek każdego przedsiębiorcy, który chce otrzymać dopłaty. Pracodawcy pytają też o zasady obniżania czasu pracowników, którzy już są zatrudnieni na część etatu, oraz zasady zwrotu dopłat, jeśli w okresie ich pobierania lub przez pół roku po tym czasie zwolnią pracownika.

– Chcą też dowiedzieć się m.in., jak mają obliczać wysokość wynagrodzeń pracowników, którym obniżą wymiar czasu pracy – mówi Grażyna Kotuszewska, kierownik białostockiego Biura Terenowego FGŚP.