Do świadczeń rodzinnych obok zasiłku rodzinnego i siedmiu dodatków do niego (pisaliśmy o nich wczoraj) zaliczane są też świadczenia opiekuńcze. Są to zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji kwot świadczeń rodzinnych podniesiona została tylko wysokość świadczenia pielęgnacyjnego.

Rezygnacja z pracy

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny oraz opiekunowi faktycznemu dziecka (jest to osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

Wyniesie ono od 1 listopada 520 zł miesięcznie (obecnie 420 zł). Warunkiem otrzymania świadczenia jest to, aby osoba nie podejmowała lub zrezygnowała z pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności. To drugie orzeczenie powinno dodatkowo zawierać wskazania o konieczności stałej oraz długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennik Gazeta Prawna: Dla kogo świadczenia opiekuńcze.