Nowe zasady opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe będą dotyczyć nie tylko rolnika będącego właścicielem gruntów rolnych, lecz także współmałżonka. Obowiązek płacenia wyższych składek nie dotyczy tylko współmałżonka, który nie pracuje w gospodarstwie rolnika ani w gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem rolnym.

Zgodnie z nowymi przepisami zróżnicowanie składek płaconych do KRUS wynika wyłącznie z wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego. Podstawowa wysokość składki dla wszystkich rolników, małżonków oraz domowników bez względu na wielkość gospodarstwa będzie wynosić 68,00 zł miesięcznie. Kwota ta to równowartość 10 proc. emerytury podstawowej. Nadal będzie ona stanowić obowiązkową składkę za każdego ubezpieczonego podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Także 10 proc. emerytury podstawowej będzie wynosić składka za wszystkich domowników. Natomiast właściciele gospodarstw powyżej 50 ha będą płacić więcej (patrz tabela). W przypadku prowadzenia przez ubezpieczonych rolników lub ich małżonków w tak dużych gospodarstwach dodatkowej, pozarolniczej działalności gospodarczej, za każdą z tych osób trzeba będzie zapłacić dwukrotność podstawowej składki emerytalno-rentowej oraz składkę zróżnicowaną, zależną od powierzchni gospodarstwa. Także domownicy dodatkowo prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą będą musieli opłacać składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnej wysokości składki podstawowej, czyli 136,00 zł miesięcznie.