Mimo stale napływających do urzędów pracy wniosków od bezrobotnych o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w urzędach pracy nie brakuje pieniędzy na ten cel. Z informacji z urzędów wynika, że pieniędzy nie powinno zabraknąć także w najbliższych miesiącach.

Środki na aktywizację w tym m.in. na dotację urzędy otrzymują na początku roku z Funduszu Pracy (FP). Są to tzw. środki z algorytmu. Te już się skończyły w drugiej połowie tego roku. Dlatego dyrektorzy urzędów wystąpili o pieniądze ze specjalnej rezerwy ministra pracy i polityki społecznej. Stanowi to 10 proc. kwoty środków określonych w planie FP na aktywizację zawodową. W 2009 roku w rezerwie jest 333,3 mln zł, a także 491,7 mln zł pochodzących z prywatyzacji. Łącznie wynosi więc ona 825 mln zł.

– Obecnie dysponujemy 900 tys. zł na wypłatę 55 dotacji – mówi Maria Michaluk, kierownik działu programów rynku pracy w Urzędzie Pracy w Gdańsku.

Na przykład w urzędzie pracy w Tomaszowie Lubelskim są jeszcze środki na udzielenie 40 dotacji.

– Jeśli zabraknie pieniędzy z rezerwy na dotacje, to jest jeszcze możliwość przesunięcia środków – wskazuje Zofia Swatowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim.

Dyrektor urzędu może przeznaczyć dodatkowe pieniądze na dotacje, które pierwotnie były zaplanowane na inne instrumenty rynku pracy – na przykład szkolenia, przygotowanie zawodowe dorosłych czy refundację wydatków poniesionych przez firmy na wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy bezrobotnego, którego zatrudnili.

Oprócz środków z algorytmu i z rezerwy niektóre urzędy mają jeszcze pieniądze z unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

– Dzięki środkom unijnym dysponujemy pieniędzmi wystarczającymi do udzielenia 60 dotacji – mówi Piotr Matusiak, kierownik działu rynku pracy w Urzędzie Pracy w Białymstoku.

W przyszłym roku będzie więcej pieniędzy na dotacje. W planie finansowym Funduszu Pracy, który jest elementem projektu budżetu państwa, przewiduje się, że w 2010 roku na dotacje zostanie przeznaczone 998,7 mln zł. W tym roku ma być to kwota 395 mln zł.

Jak ubiegać się o dotacje na założenie firmy

● O dotację może ubiegać się osoba zarejestrowana jako bezrobotna

● Wniosek można uzyskać na stronie internetowej urzędu lub pobrać go osobiście

● Biznesplan i wniosek trzeba złożyć w urzędzie pracy

● Wniosek jest rozpatrywany przez komisję składającą się z pracowników urzędu

● Konieczne jest zabezpieczenie przedsięwzięcia, zwykle w postaci poręczenia jednej lub dwóch osób

● Trzeba przedstawić faktury i rachunki dokumentujące wydatki na planowane przedsięwzięcie

● Działalność gospodarczą trzeba prowadzić przez co najmniej rok

b.r.

8,7 mld zł ma wpłynąć w tym roku do Funduszu Pracy

18,5 tys. zł maksymalna kwota dotacji na biznes z urzędu pracy