W kilku województwach, w których udało się w pierwszej połowie roku rozstrzygnąć konkursy, od września ruszyły przedszkola współfinansowane ze środków UE. Według danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, do końca czerwca pomoc uzyskało 551 oddziałów przedszkolnych. Nowe przedszkola powstały w województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, świętokrzyskim, małopolskim i pomorskim. W woj. kujawsko-pomorskim opieką przedszkolną zostało objęte ponad 8 tys. dzieci, a w woj. lubelskim prawie 5 tys. dzieci. W województwie świętokrzyskim wsparciem zostały objęte 92 punkty przedszkolne, w których jest prawie 3 tys. miejsc.

Od pierwszego września działa siedem oddziałów przedszkolnych utworzonych przy zespołach oświatowych i szkołach podstawowych w gminie Stoczek Łukowski (woj. lubelskie). Uczęszcza do nich 105 dzieci w wieku 3–5 lat.

– Chętnych było tak dużo, że musieliśmy utworzyć dodatkowy oddział przedszkolny, który będziemy finansować z własnego budżetu – mówi Katarzyna Sałasińska, inspektor ds. oświaty w Urzędzie Gminy w Stoczku Łukowskim. Z pieniędzy unijnych gmina może sfinansować nawet 100 proc. inwestycji. Musi co prawda musi wnieść wkład własny w wysokości 1.5 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, ale może to być wkład niepieniężny, np. udostępnienie własnych budynków lub sal dydaktycznych. Wójtowie, którzy zdecydują się na utworzenie przedszkola za pieniądze z UE, muszą się jednak liczyć z koniecznością bieżącego finansowania niektórych wydatków ze środków własnych. Od wczoraj działa sześć punktów przedszkolnych w gminie Górno w woj. świętokrzyskim, do których uczęszcza 120 dzieci. Jednak gmina nie otrzymała jeszcze żadnych pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego. Gmina, dokonując zakupu komputerów, mebli i zabawek dla dzieci, musi więc negocjować z dostawcami opóźnienie o 30 dni zapłaty za kupione towary.

– Pierwszą transzę dotacji dostaniemy dopiero po złożeniu wniosku o płatność. Najpierw musimy skompletować faktury, pokazać, co już zrobiliśmy i dopiero otrzymamy pieniądze – mówi Jarosław Królicki.

Oznacza to jednak, że gmina we wrześniu będzie musiała pokryć wynagrodzenia 12 nauczycielom z własnego budżetu.

Szansę na uzyskanie dotacji na zakładanie nowych przedszkoli w tym roku będą miały jeszcze łódzkie samorządy i organizacje pozarządowe. W tym województwie trwa nabór wniosków. Tutejszy Urząd Marszałkowski ma do podziału 20 mln zł.

Na zakładanie przedszkoli w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki do 2013 roku jest przewidziane ponad 1 mld zł.