Standardy leczenia dzieci wymagających domowej opieki paliatywnej są określone w rozporządzeniu w sprawie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (tzw. rozporządzenie koszykowe). Nie zostały one znowelizowane mimo wcześniejszych prac w tym zakresie w resorcie zdrowia.

Dlatego już po raz drugi rzecznik praw dziecka interweniował u Ewy Kopacz, minister zdrowia.

– Rozporządzenie nie definiuje, czym jest opieka paliatywna. Natomiast kwalifikacje lekarzy mogących ją sprawować nad dziećmi zostały tak określone, że opieka ta będzie mogła być prowadzona przez innego specjalistę niż pediatra, który przeszedł tylko krótkie szkolenie w tej dziedzinie – uważa Marek Michalak, rzecznik praw dziecka.

Zdaniem ekspertów, nierozdzielenie standardów opieki na dziećmi i dorosłymi wpływa negatywnie na poziom wyceny udzielanych świadczeń.

– Za jeden dzień pobytu dziecka w hospicjum NFZ płaci 76 zł, a rzeczywisty koszt jest co najmniej dwa razy wyższy – dodaje Marta Kwaśniewska, rzecznik Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci.