Pracodawca chce zwolnić w trybie natychmiastowym pracownika służby cywilnej, który rażąco naruszył swoje obowiązki pracownicze (zjawił się w pracy pod wpływem alkoholu). Czy może to zrobić na podstawie art. 52 kodeksu pracy czy też musi stosować art. 113 i 114 ustawy o służbie cywilnej, które wymagają przeprowadzenia najpierw postępowania dyscyplinarnego?
Przepisy ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej regulują zasady zatrudnienia członków korpusu cywilnego, do którego należą pracownicy służby cywilnej (czyli osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę) oraz urzędnicy służby cywilnej (czyli osoby zatrudnione na podstawie mianowania).
Do stosunków pracy członków korpusu cywilnego stosuje się przepisy kodeksu pracy i inne przepisy prawa pracy, o ile ustawa nie uregulowała tych kwestii odmiennie.