Zmiana prawa Osoby urodzone w latach 1948 - 1969 będą mogły przechodzić na wcześniejsze emerytury na obecnych zasadach do 31 grudnia 2008 r.

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Karty Nauczyciela. Zgodnie z nią do końca przyszłego roku będą obowiązywać dotychczasowe zasady nabywania praw do wcześniejszej emerytury przez osoby urodzone między 1949 a 1968 rokiem. Dzięki temu uprawnienia do wcześniejszej emerytury zachowają pracownicy zatrudnieni w szczególnych warunkach lub wykonujący pracę o szczególnym charakterze. Korzystne rozwiązania mają dotyczyć m.in. kolejarzy i nauczycieli, jeśli jednak spełnią warunki dotyczące stażu pracy i wieku.

Z prawa do wcześniejszej emerytury skorzystają kobiety, które w przyszłym roku ukończą 55 rok życia i będą miały 30-letni staż pracy. Uprawnienia te zyskają także kobiety, które w przyszłym roku skończą 55 lat i będą miały 20-letni staż pracy oraz orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Kobiety te nie muszą jednak wykonywać pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Osoby ubiegające się o wcześniejszą emeryturę nie mogą być członkami otwartych funduszy emerytalnych. Jeśli są członkami OFE, będą musiały przekazać swoje oszczędności do budżetu państwa. Rząd zaproponował tę nowelizację, aby stworzyć dogodne warunki do pracy nad ustawą o emeryturach pomostowych.

BoŻena Wiktorowska

bozena.wiktorowska@infor.pl