Minister zdrowia Ewa Kopacz ma nadzieję, że na następnym posiedzeniu Sejmu odbędzie się drugie czytanie pakietu ustaw zdrowotnych, a na początku października zakończą się prace nad nimi.

Kopacz brała udział w pierwszej części środowego posiedzenia sejmowej komisji zdrowia, która pracuje nad poselskim projektem, mającym wprowadzić w życie ustawy reformujące polski system ochrony zdrowia.

Minister zdrowia wyraziła nadzieję, że na początku października będzie miało miejsce trzecie czytanie ustaw zdrowotnych, a tym samym zakończą się prace nad pakietem. "Wtedy będziemy czekać na decyzję Senatu w tej sprawie, a potem pana prezydenta" - zapowiedziała Kopacz dziennikarzom w Sejmie.

Podkreśliła, że podczas prac w komisji zgłaszane są jeszcze poprawki do projektu, również ze strony społecznej

"W dalszym ciągu rozmawiamy ze stroną społeczną - z pielęgniarkami, z ratownikami, z organami założycielskimi ZOZ-ów. Do drugiego czytania jest możliwość zgłaszania poprawek. Wszystkie sugestie ze strony samorządowej, ze strony społecznej oraz ze strony fachowej będą uwzględnione w tej ustawie" - zapowiedziała Kopacz.

W środę komisja zdrowia przyjęła m.in. poprawkę umożliwiającą umorzenie zobowiązań publicznoprawnych ZOZ-om przekształcającym się w spółki kapitałowe.

"Bez konkretnej pomocy ze strony państwa przekształcenie byłoby niemożliwe. (...) Szpitale podzielono w taki sposób, by mogły otrzymać taką pomoc, jakiej będą potrzebowały. Ta pomoc będzie ostateczna" - mówiła wiceprzewodnicząca komisji zdrowia Beata Małecka-Libera (PO).

Inna z przyjętych poprawek zakłada, że ZOZ-y będą musiały dokonać na własny koszt jednorazowego określenia wartości rynkowej nieruchomości znajdujących się w ich posiadaniu (chodzi o stan na dzień 1 stycznia 2009 r.). Zapis ten wywołał kontrowersje. Posłowie opozycji podkreślali, że ZOZ-y zostają obciążone zbyt wielkim obowiązkiem.

Komisja opowiedziała się także za tym, by ugody restrukturyzacyjne zawarte przez ZOZ-y z wierzycielami do 2009 r. zachowały ważność po ich przekształceniu. Posłowie mają jeszcze do rozpatrzenia kilkadziesiąt poprawek do projektu.

Kolejna poprawka wprowadza okres przejściowy po powołaniu urzędu Rzecznika Praw Pacjenta (ma to nastąpić 1 stycznia 2009 r.), w którym nie będą rozpatrywane sprawy zgłoszone przez obywateli. Chodzi o to, by dać czas na organizację działalności.

Przepisy wprowadzające mają wprowadzić w życie pakiet ustaw zdrowotnych reformujących system ochrony zdrowia

Chodzi o pięć projektów: o ZOZ-ach, który pozwala na przekształcanie szpitali w spółki, o ochronie praw pacjenta i o Rzeczniku Praw Pacjenta, o akredytacji w ochronie zdrowia, o konsultantach krajowych i wojewódzkich w ochronie zdrowia oraz o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej.