Dzisiaj posłowie sejmowej Komisji Zdrowia rozpoczną prace nad projektem ustawy wprowadzającej ustawy z zakresu ochrony zdrowia. W ubiegłym tygodniu zostały one wstrzymane, ponieważ poprawki do tego projektu nie zostały przekazane posłom. Jak wynika z propozycji zmian do projektu ustawy, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ) będą mogły przekształcać się w spółki prawa handlowego od początku 2009 roku do 1 stycznia 2011 roku. Wcześniej rząd proponował tylko roczny okres na zmianę formy prawnej szpitali.

- Wydłużenie tego okresu jest dobrym rozwiązaniem. Umożliwi to bowiem szpitalom np. rzetelną wycenę ich majątku - mówi Janusz Atlachowicz, wiceprezes Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej (STOMOZ).

Zgodnie jednak z poprawkami do ustawy wprowadzającej, podmiot przekształcający się będzie musiał zapłacić za wyceną majątku.

- Oznacza to jednorazowy wydatek w wysokości nawet 100 tys. zł. Biorąc pod uwagę, że najpierw trzeba wycenić mienie ruchome placówki, a następnie dodatkowo określić wartość szpitala jako przedsiębiorstwa, są to duże wydatki w budżecie placówki - podkreśla Janusz Atłachowicz.

Problemem może okazać się również znalezienie firmy specjalizującej się w wycenianiu majątków zakładów opieki zdrowotnej. Jest ich bowiem bardzo mało na rynku.

Poprawki do projektu ustawy wprowadzającej określają także zasady częściowego oddłużenia placówek ochrony zdrowia. Podstawowym warunkiem uprawniającym do skorzystania z pomocy finansowej państwa będzie przekształcenie się SP ZOZ w spółki. Te placówki, które tego nie zrobią, będą likwidowane.

- To wprowadza obligatoryjność przekształceń. Nie zgadzamy się na taki przymus. Przekształcenia powinny być dobrowolne - mówi Urszula Michalska, przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia.

Przedstawiciele pracowników medycznych podkreślają, że tylko pod takim warunkiem poprą przekształcenia w szpitalach

Dodatkowo w projektach reformujących system ochrony zdrowia muszą zostać przywrócone przepisy o zagwarantowaniu 15 proc. bezpłatnych akcji w szpitalach spółkach dla pracowników oraz programach osłonowych dla zwalnianych osób. Natomiast posłowie Platformy Obywatelskiej proponują im jedynie przywrócenie przepisu, zgodnie z którym staną się oni pracownikami przekształcanych szpitali na podstawie art. 231 kodeksu pracy.

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, poprawki nie dają prawa do zwolnienia z podatku dochodowego CIT wszystkim placówkom wykonującym świadczenia medyczne. Zgodnie z nimi, na okres dwóch lat, ale nie dłużej niż do końca 2010 roku, z obowiązku tego będą zwolnione zakłady, które po 1 stycznia 2009 r., staną się spółkami, oraz działające w tej formie przed tą datą, ale w których mają udziały jednostki samorządu terytorialnego.

- Takie rozwiązanie różnicuje placówki medyczne leczące pacjentów na podstawie kontraktu z NFZ. Prawa do zwolnienia z CIT będą pozbawione placówki, w których samorząd nie jest udziałowcem. Już pojawiają się zarzuty o niekonstytucyjności tych przepisów - podkreśla Bolesław Piecha, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia.

Na najbliższym posiedzeniu rządu ma się odbyć drugie czytanie projektu ustawy wprowadzającej inne projekty ustaw zdrowotnych (m.in. o zakładach opieki zdrowotnej, o rzeczniku praw pacjenta).

2,7 mld zł budżet państwa zamierza przeznaczyć na umorzenie części długów szpitali