Zgodnie z wyrokiem SN z 19 lipca 2005 r. (II PK 372/04, OSNAPiUS 2006/12/175), po przywróceniu do pracy wyrokiem sądu ze względu na niezgodność wypowiedzenia z przepisami prawa, pracodawca może dokonać wypowiedzenia z powołaniem się na te same przyczyny, które leżały u podstaw poprzedniego wypowiedzenia, jeżeli przyczyny te nie były w tym postępowaniu sądowym oceniane oraz zachowały aktualność w tym znaczeniu, że nadal stanowią uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia w rozumieniu art. 45 par. 1 k.p. Jeżeli nie będzie żadnych uchybień formalnych, a przyczyna będzie prawdziwa i zgodna z rzeczywistością, wówczas sąd powinien oddalić pozew pracownika.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 32 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 z późn. zm.).