"Szacujemy, że stopa bezrobocia w sierpniu pozostała stabilna i wyniosła 10,8 proc." - powiedziała PAP minister pracy Jolanta Fedak.

Zdaniem Fedak, na rynku pracy nie dzieje się na razie nic niepokojącego. Zaznaczyła jednak, że "bezrobocie w sierpniu jest o 1,7 proc. większe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy wynosiło 9,1 proc.".

W poniedziałkowym komunikacie resort pracy podał, że wzrost stopy bezrobocia odnotowano w 10 województwach. W pozostałych 6 jego poziom się nie zmienił. Największy wzrost był w województwie podlaskim, o 1,2 tys. osób. Kolejne miejsca zajęły województwa: pomorskie (o 1,5 tys. osób), małopolskie (o 1,7 tys. osób), opolskie (o 0,6 tys. osób). W województwie lubelskim odnotowano natomiast spadek liczby bezrobotnych - o 0,4 tys. osób.

Liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców w sierpniu wyniosła - według danych ministerstwa - 78,9 tys. i była mniejsza w porównaniu do lipca o 1,1 proc. Liczba ofert pracy spadła w 10 województwach, najbardziej w świętokrzyskim - o 16,1 proc. Najbardziej, o 13,9 proc., wzrosła liczba ofert w województwie śląskim.

Fedak nie spodziewa się, by bezrobocie na koniec roku było większe od wskazanego w ustawie budżetowej, czyli 12,5 proc.

W opinii Fedak, w najbliższych miesiącach liczba ofert pracy będzie raczej malała.

"Nasze bezrobocie jest bardzo mocno obarczone tzw. cechą sezonowości, bardziej niż w innych krajach europejskich. Część polskich pracowników uczestniczy w letnich pracach sezonowych w krajach tzw. starej Unii. Są one po prostu lepiej płatne. Poza tym nasze warunki klimatyczne powodują, że prace w niektórych gałęziach gospodarki trwają 9 miesięcy. Np. w budownictwie, drogownictwie, w ostatnich miesiącach roku liczba ofert zwykle się zmniejsza" - powiedziała Fedak.

Zapewniła, że resort będzie uważnie obserwował rynek pracy we wrześniu i październiku, gdy absolwenci szkół średnich i wyższych będą aktywnie poszukiwali pracy.

Fedak nie spodziewa się, by bezrobocie na koniec roku było większe od wskazanego w ustawie budżetowej, czyli 12,5 proc.