"Na klatkach schodowych domów komunalnych pojawią się plakaty informujące o możliwości zmniejszenia wysokości czynszu; każdy najemca dostanie też ulotki informacyjne. Uruchomiliśmy również infolinię, gdzie można uzyskać adresy placówek, w których należy składać wnioski o obniżkę czynszu. Tym, którzy będą mieć problem z wypełnieniem niezbędnej deklaracji dochodowej, pomocy udzielą przeszkoleni pracownicy ośrodków pomocy społecznej i wydziałów obsługi mieszkańców" - dodał.

W październiku ub.r. warszawscy radni zdecydowali, że podstawowa stawka czynszu w mieszkaniach komunalnych w stolicy będzie od stycznia 2009 r. wynosić 6 zł za metr kwadratowy, a nie - jak uprzednio - ok. 2 zł. Jednocześnie radni wprowadzili wówczas ulgi dla najemców o niskich dochodach.

Obniżka czynszu może wynieść od 20 do 60 proc. naliczonej stawki; dochód liczony jest po odliczeniu składek ZUS i kosztów uzyskania przychodu. W przypadku gospodarstw wieloosobowych na największą zniżkę mogą liczyć ci, których średni miesięczny dochód w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza 506,33 zł. O obniżenie stawki czynszu o 40 proc. można ubiegać się, jeśli dochód na osobę mieści się w przedziale 506,34 - 675,10 zł, a o 20 proc. - gdy wynosi on od 675,11 zł do 1012,65 zł.

Wyższe progi dochodowe obowiązują w przypadku gospodarstw jednoosobowych. Obniżką czynszu o 60 proc. mogą zostać objęci ci, których dochód nie przekracza 843,88 zł. Czynsz niższy o 40 proc. mogą płacić osoby, których dochód mieści się w przedziale 843,89 - 1012,65 zł. Obniżka o 20 proc. przysługuje tym, których dochód przekracza 1012,66 zł, ale jest niższy niż 1350,20 zł.

Aby płacić niższy czynsz, najemca lokalu musi złożyć w dzielnicowym wydziale obsługi mieszkańców stosowny wniosek oraz deklarację o wysokości zarobków. Obniżka udzielana jest na okres 12 miesięcy; po upływie tego okresu można ubiegać się o nią ponownie, jeśli sytuacja materialna nadal upoważnia do jej uzyskania. O obniżkę mogą ubiegać się także najemcy, którzy z powodu trudnej sytuacji zadłużyli lokal, jednak jedynie pod warunkiem zawarcia i realizacji umowy określającej spłatę zaległości.

Wysokość czynszu może zostać dodatkowo zmniejszona ze względu na niski standard lokalu - brak toalety czy bieżącej wody. Po zsumowaniu wszystkich przysługujących ulg stawka czynszu nie może być jednak niższa niż w lokalu socjalnym, czyli 1,20 zł za m kw. Najemca może też starać się o dodatek mieszkaniowy.

Szczegóły dotyczące zasad ubiegania się o obniżkę czynszu znajdują się na stronie internetowej miasta www.um.warszawa.pl/czynsz. Dodatkowe informacje udzielane są także pod numerem telefonu 0 800 70 70 47 oraz w dzielnicowych wydziałach obsługi mieszkańców.

Stolica ma około 96 tys. lokali mieszkalnych, w tym ok. 3 tys. lokali socjalnych, przyznawanych osobom o najniższych dochodach (minimum dochodowe dla tych lokali wynosi 911,29 zł brutto na osobę dla gospodarstw wieloosobowych i 1146 zł dla gospodarstw jednoosobowych; mieszkańcy lokali socjalnych nie mogą ubiegać się o obniżkę czynszu).

Najwięcej mieszkań komunalnych znajduje się w Śródmieściu, na Woli, Mokotowie, a także na Pradze Północ i Południe. Większość budynków, w których się mieszczą, wybudowana została przed II wojną światową i wymaga poprawy stanu sanitarnego i kapitalnego remontu. Na koniec grudnia 2008 r. z opłatami czynszowymi dłużej niż 3 miesiące zalegało blisko 24 tys. najemców mieszkań komunalnych, czyli ok. 1/4 wszystkich. Na koniec 2008 r. łączne zadłużenie wszystkich mieszkań komunalnych w stolicy sięgało 160 mln zł.