Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) chce w przyszłym roku zbadać środowisko pracy pod kątem postaw wobec alkoholizmu. Gospodarzami unijnego projektu, do którego dołączą także Polacy, są Brytyjczycy. Wyniki międzynarodowych badań mają posłużyć w przyszłości do opracowania europejskich wytycznych dla pracodawców, jak mają oni postępować z osobami uzależnionymi.

Tymczasem firmy same decydują, jakie kroki podejmować w stosunku do alkoholików.

Efekt tego jest taki, że część pracodawców pomaga uzależnionym wyjść z nałogu, inni zaś pozbywają się ich automatycznie. Tak aktualnie dzieje się m.in. w armii czy policji.

Zero tolerancji

W Ministerstwie Obrony Narodowej (MON) tolerancja dla pijących żołnierzy jest zerowa. Każdy przyłapany na piciu alkoholu na służbie żołnierz jest automatycznie wydalany z armii. Resort prowadzi co prawda programy profilaktyczne dla swojej kadry, ale nie lecznicze. Misja nowo powołanego pełnomocnika ministra ds. przeciwdziałania uzależnieniom w siłach zbrojnych (pełni ją Bogdan Wojnar), aby oficjalnie dawać uzależnionym drugą szansę, spotkała się z silnym oporem kadry dowódczej.

Przedsiębiorcy mają podzielone opinie na temat alkoholików. Kluczową rolę odgrywają tu względy bezpieczeństwa.

– Pracodawca zatrudniający pijącego w pracy kierowcę, np. autobusu, w pierwszej kolejności będzie myślał o bezpieczeństwie pasażerów, kwestia leczenia kierowcy jest w takiej sytuacji wtórna – podaje przykład Jacek Męcina z Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Część firm, szczególnie dotyczy to koncernów międzynarodowych, wzorem Zachodu zatrudnia jednak u siebie psychologów, aby pomagali im rozwiązywać problemy uzależnień wśród pracowników.

– Kiedy pracodawca ma wątpliwości dotyczące konkretnego pracownika, kieruje go do psychologa. Ten stawia wstępną diagnozę i jeśli jest taka potrzeba, motywuje pacjenta do podjęcia leczenia – mówi Krzysztof Brzóska, dyrektor PARPA. Podkreśla przy tym, że wizyta pracownika u specjalisty jest dobrowolna, a jej wynik utrzymywany jest przed pracodawcą i innymi postronnymi osobami w ścisłej tajemnicy.