Dalsze miejsca zajmują lekarze z Węgier - ok. 1. tys., Rumunii - blisko 800, oraz Czech - ponad 700. Najwięcej w Wielkiej Brytanii jest lekarzy z Niemiec - ok. 3,5 tys.

Co dziesiąty lekarz praktykujący w Wielkiej Brytanii to obcokrajowiec wyszkolony w którymś z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + EFTA z wyjątkiem Szwajcarii).

Według tygodnika, brytyjska Naczelna Rada Lekarska domaga się od rządu i od UE rewizji zasad otwierających brytyjski rynek pracy dla lekarzy z innych państw europejskich.

Były przewodniczący GMC Donald Irvine powiedział, że "napływ lekarzy z państw ostatnio przyjętych do UE zwiększył ryzyko dla pacjentów"

Na mocy dyrektywy UE z 2004 r. lekarze, którzy zdobędą zawodowe kwalifikacje w którymś z krajów UE, mogą pracować w całej UE bez dodatkowych testów ze znajomości języka lub przygotowania zawodowego.

Dyrektywa ta - jak twierdzi "Sunday Telegraph" - wywołuje zastrzeżenia w brytyjskich organizacjach lekarzy, ponieważ standardy studiów medycznych w różnych krajach UE nie są takie same, podobnie jak terapie i leki.

Były przewodniczący GMC Donald Irvine, cytowany przez tygodnik, powiedział, że "napływ lekarzy z państw ostatnio przyjętych do UE zwiększył ryzyko dla pacjentów".

Zastępca dyrektora generalnego GMC dr Paul Philip sądzi, że takie rozwiązanie "stwarza niedopuszczalnie wysoki poziom ryzyka"

Irvine sądzi, że rząd Tony'ego Blaira powinien był stawić opór dyrektywie UE i utrzymać wobec lekarzy z UE ten sam system weryfikowania kwalifikacji zawodowych i dopuszczania do praktyki, który obowiązuje w Wielkiej Brytanii wobec ok. 60 tys. lekarzy spoza UE.

GMC nie może domagać się od swych odpowiedników w innych krajach UE udostępnienia informacji o przypadkach zawieszenia lekarzy w prawie wykonywania zawodu lub poddania ich innym ograniczeniom. Wymiana informacji nie jest obowiązkiem prawnym, jest dobrowolna.

Zastępca dyrektora generalnego GMC dr Paul Philip sądzi, że takie rozwiązanie "stwarza niedopuszczalnie wysoki poziom ryzyka".

Za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych europejskich lekarzy z UE odpowiadają poszczególne placówki publicznej, brytyjskiej służby zdrowia

Od wejścia dyrektywy w życie liczba lekarzy z UE dopuszczonych do praktyki w Wielkiej Brytanii wzrosła o 4 tys. W tym samym czasie liczba zarejestrowanych lekarzy wyszkolonych w Wielkiej Brytanii zmniejszyła się.

30 lekarzy-obcokrajowców zostało w 2008 r. skreślonych z rejestru GMC, zawieszonych lub w inny sposób dyscyplinarnie ograniczonych w możliwości praktykowania, wobec piętnastu w 2005 r.

Za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych europejskich lekarzy z UE odpowiadają poszczególne placówki publicznej, brytyjskiej służby zdrowia, w których starają się oni o pracę.