Ustawa była narzędziem do wprowadzenia koszyka. Rozporządzenia są ważniejsze: to spis wszystkich procedur medycznych, jakie wykonuje się w ramach powszechnego ubezpieczenia, czyli to, co w Polsce należy się pacjentom bezpłatnie.

- Ministerstwo prosiło o uwagi do projektów rozporządzeń. Napisałem, ale żadna z moich uwag nie została uwzględniona - mówi prof. Krzysztof Strojek, krajowy konsultant w dziedzinie diabetologii.