Pod koniec kwietnia 2009 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przyjęła w całym kraju blisko 25 tys. wniosków o wsparcie modernizacji gospodarstw. Ogólna suma wniosków, to 3,83 mld zł. Wnioski rozpatrywane były według kolejności ustalonej w komputerowym losowaniu, a pomoc była przyznawana do wyczerpania środków.

Pule środków przeznaczone dla ośmiu województw nie wystarczyły na dofinansowanie wszystkich inwestycji. Po powiększeniu do 855,2 mln euro limitu środków na ten rok, jedynie w trzech województwach: lubuskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim pozostaną niezrealizowane wnioski.

W pozostałych 13 województwach pieniądze będzie mógł dostać każdy rolnik, który złożył prawidłowo wypełniony wniosek i rozliczy zgodnie z obowiązującymi procedurami przeprowadzoną inwestycję - podała Agencja w komunikacie.

W województwach gdzie tegoroczny limit nie zostanie wykorzystany, będzie można ponownie składać wnioski.

W Wielkopolsce, Zachodniopomorskiem i Lubskiem wnioski przekroczyły limit pieniędzy przeznaczonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na ten cel cały okres 2007-13 - podała ARiMR. Agencja szacuje, że wsparcia nie uzyska ok. 1,2 tys. wniosków.

Agencja kończy wypłatę pieniędzy tym, którzy ubiegali o środki podczas poprzedniego naboru - w 2007 r. ARiMR wypłaciła już blisko miliard zł rolnikom, którzy zrealizowali i rozliczyli swoje inwestycje.