Pracodawcy mogą już składać wnioski do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o wypłatę zaliczek na poczet niewypłaconych pensji. Wkrótce prawo takie będą mieć też pracownicy.
Pracownicy nie muszą już czekać na wypłatę zaległych wynagrodzeń aż do ogłoszenia upadłości firmy. Od 22 sierpnia pracodawca, który złożył już wniosek o ogłoszenie upadłości, może wystąpić do Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o wypłatę zaliczek na poczet niewypłaconych świadczeń pracowniczych. Rozwiązanie takie wprowadziła bowiem ustawa z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. nr 125, poz. 1035).
Wniosek musi obejmować zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego w sądzie. Zaliczki są wypłacane bezpośrednio pracownikowi. Ich wysokość nie może przekroczyć minimalnego wynagrodzenia za pracę (1276 zł w tym roku).