W najbliższych miesiącach ZUS może kontrolować o połowę więcej osób przebywających na zwolnieniach chorobowych niż dotychczas. To dlatego, że lekarze orzecznicy i pracownicy ZUS mają przeprowadzać więcej kontroli. Dodatkowo będą im pomagali niektórzy lekarze orzekający w związku z przyznaniem renty.

Rekord kontroli

ZUS w sierpniu 2009 r. skontrolował rekordową liczbę osób na zwolnieniach. Lekarze orzecznicy ZUS przeprowadzili 21,5 tys. badań osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. Ponadto pracownicy Zakładu w ramach kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich skontrolowali 11,6 tys. osób. Łącznie ZUS w sierpniu przeprowadził 33,1 tys. kontroli. To więcej o 12,5 proc. niż w poprzednich miesiącach. Średnia miesięczna liczba kontroli w ciągu I półrocza 2009 r. wyniosła 29 tys., łącznie w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku ZUS przeprowadził 174 tys. kontroli.

Wzmożone kontrole ZUS to skutek tego, że w tym roku rekordowo duża liczba osób choruje. Może to być spowodowane obawą przed utratą pracy. W I półroczu tego roku o 27,4 proc. wzrosła liczba dni, za które wypłacono z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) zasiłki chorobowe. Od stycznia do czerwca 2008 r. ZUS zapłacił świadczenia za 51 mln dni, a w I półroczu 2009 r. za 65 mln dni. Aż o 65 proc. wzrosła liczba dni na zwolnieniu tych, którzy stracili pracę lub zaprzestali działalności.

– Zwracamy uwagę m.in. na osoby, które często korzystają z krótkotrwałych zwolnień lekarskich czy uzyskują zwolnienia od różnych lekarzy – mówi Grażyna Wawrzyńczyk-Kaplińska, naczelny lekarz ZUS i dyrektor Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego w Centrali ZUS.

Jeszcze więcej kontroli ZUS

ZUS w tym i następnych miesiącach może kontrolować jeszcze więcej osób niż w sierpniu, mimo że nie zatrudni nowych lekarzy orzeczników i pracowników.

– Kontrolujemy tak samo jak wcześniej, tylko znacznie częściej – mówi Grażyna Wawrzyńczyk-Kaplińska.

Dodaje, że lekarz orzecznik na zbadanie jednej osoby musi przeznaczyć od 30 do 45 minut, co pozwala mu skontrolować dziesięć osób dziennie. Obecnie w ZUS pracuje 180 lekarzy orzeczników, jeśli każdy w ciągu miesiąca zbadałby 210 osób, to znaczy, że skontrolowaliby ponad 37,8 tys. ludzi. A w ciągu roku 453,6 tys.