Zgodnie z porozumieniem zawartym w ubiegłym roku między związkami zawodowymi działającymi w oświacie a rządem, wzrost wynagrodzeń nauczycieli w przyszłym roku ma być nie mniejszy niż w tym roku, ale parametry wzrostu mają zależeć od możliwości budżetu państwa. W tym roku nauczyciele dostali jedną podwyżkę rzędu 5 proc. Drugą mają otrzymać pod koniec września - również 5 proc.

Na początku sierpnia Boni zaproponował związkowcom w imieniu rządu wzrost płac nauczycieli w 2010 r. o 1 proc. w styczniu i o 3 proc. we wrześniu. Wysokość podwyżki, niższej niż zapisano w ubiegłorocznym porozumieniu, tłumaczył kryzysem.

W poniedziałek premier powiedział dziennikarzom, że w przyszłym roku nie będzie dwóch podwyżek dla nauczycieli, ale tylko jedna we wrześniu - 7-procentowa. "Dzielenie podwyżki - wariant 1 proc. plus 3 proc. - jest powrotem do nienajlepszej praktyki symbolicznych podwyżek, które na końcu są upokarzające dla tych, którzy to biorą" - uznał.

Tusk: niezależnie od kryzysu wyższe wynagrodzenia dla nauczycieli muszą być priorytetem

"Jeśli nic się nie zdarzy w polskiej gospodarce krytycznego, jeżeli wychodzenie z sytuacji kryzysowej będzie dobrze postępowało, w roku 2011 wrócimy do sekwencji podwyżek 5 plus 5, bo umówiliśmy się na wzrost w ciągu całej kadencji, który osiągnie per saldo 50 proc., a w roku 2012 uzupełnimy to, czego nauczyciele nie otrzymają w roku 2010" - zadeklarował premier.