Nowe zasady przyjęć do pracy w kopalniach zostały określone w rządowych projekcie ustawy o funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015. Przedsiębiorstwa górnicze będą zobowiązane do 31 grudnia 2015 r. nie zatrudniać nowych pracowników na powierzchni. Blokada zatrudnienia nie będzie dotyczyć przyjęć pracowników do pracy w zakładach przeróbki mechanicznej węgla. Jednak i w tym przypadku nie będzie pełnej dowolności. Zakład będzie mógł zatrudnić osoby niezbędne do utrzymania ruchu zakładu górniczego.

Dodatkowo wprowadzono ograniczenie, że osoby ubiegające się o przyjęcia do pracy na tych stanowiskach wcześniej nie korzystały z pomocy socjalnej na podstawie ustawy z 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych. Podobne ograniczenia będą dotyczyć osób, które skorzystały z różnego rodzaju zasiłków socjalnych, odpraw oraz pożyczek przyznawanych na mocy ustawy z 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji węgla kamiennego w latach 2003-2006.

Równocześnie rząd proponuje, aby w szczególnych przypadkach, uzasadnionych prawidłowym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa górniczego, dopuszczone były zatrudnienia pracowników na powierzchni. W takim jednak przypadku zgodę na podpisanie umowy o pracę musi wydać rada nadzorcza przedsiębiorstwa górniczego. Według Ministerstwa Gospodarki, w latach 2006-2015 z kopalń węgla kamiennego może odejść z przyczyn naturalnych około 63 tys. osób, w tym 55,6 tys. pracujących pod ziemią i 7,4 tys. zatrudnionych na powierzchni.

BoŻena Wiktorowska

bozena.wiktorowska@infor.pl