Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, które zostaną stworzone przez Służbę Więzienną zapewnią bezpieczeństwo danych medycznych funkcjonariuszy.
Od dzisiaj będzie możliwe informowanie przełożonych o uzasadnionym podejrzeniu wystąpienia niezdolności do służby funkcjonariuszy służby więziennej (SW). Taka niezdolność musi być jednak potwierdzona w czasie badania profilaktycznego. W efekcie funkcjonariusz może być natychmiast odsunięty od wykonywania niektórych zadań służbowych. Między innymi o takich rozwiązaniach przesądzają wchodzące dzisiaj w życie dwa rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej oraz w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej (Dz.U. 131, poz. 1082 i 1081).
Zgodnie z nimi tylko niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez pracodawcę mają zajmować się oceną stanu zdrowia funkcjonariuszy i pracowników SW. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo danych funkcjonariuszy i pracowników.
Rozporządzenie określa także sposób badań kontrolnych funkcjonariuszy i pracowników.