Wójtowe, burmistrzowie i prezydenci, starostowie, marszałkowie, członkowie zarządów powiatów i województw, a także sekretarze i skarbnicy jednostek samorządu terytorialnego mogą ukończyć roczne bezpłatne studia podyplomowe dla liderów w samorządach. Będą realizowane w ramach pilotażowego projektu Akademia Liderów Samorządowych. Wdraża go Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Konsorcjum Wyższych Szkół Bankowych. Rekrutacja już się zaczęła i potrwa do 29 września. Samorządowi liderzy będą się ubiegać o 240 miejsc. 70 proc. uczestników będzie pochodzić z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Zajęcia zaczną się 17 października i będą się odbywać w czterech lokalizacjach: Warszawie, Poznaniu, Toruniu i Chorzowie.

Program studiów obejmuje 122 godziny zajęć z zakresu prawa, zarządzania zasobami ludzkimi i finansami oraz działań promocyjnych urzędu. Duży nacisk będzie położony na szkolenia miękkie. Jak tłumaczy Wioletta Paprocka, rzeczniczka prasowa MSWiA, celem studiów jest poprawienie jakości w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego, usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz przejrzystości funkcjonowania urzędów. Projekt spodobał się menedżerom w samorządach. Ich zdaniem jedyną jego wadą jest to, że studia będą się odbywać tylko w czterech miastach.

– Zajęcia z zarządzania zasobami ludzkimi i promocji urzędu bardzo by mi się przydały. Szkoda, że wszystkie miejsca, w których są realizowane studia, są od naszej gminy tak daleko – mówi Wiesława Słowik, sekretarz gminy Iwaniska (woj. świętokrzyskie).

Studia są bezpłatne, uczestnicy ponoszą tylko koszty dojazdu oraz noclegów. Kartę zgłoszeniową i CV kandydata należy przesłać do MSWiA. W pierwszym dniu rekrutacji wpłynęło 20 zgłoszeń, głównie z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.