Pracodawcy nie będą już musieli każdorazowo wydawać świadectw pracy, jeśli zawierają z tym samym pracownikiem kolejne umowy o pracę w krótkich odstępach czasu. Jeżeli pracownik sam nie zażąda świadectwa po upływie kolejnych umów łączących go z pracodawcą, firma będzie musiała wydać je raz na dwa lata. Tak wynika z senackiego projektu nowelizacji kodeksu pracy, który trafił już do Sejmu. Posłowie rozpoczną prace nad nim już w przyszłym tygodniu.

Rząd nie wyklucza innych zmian w zasadach dokumentowania stażu pracy. Możliwe, że polscy pracodawcy będą musieli honorować zaświadczenia o zatrudnieniu wydawane przez zagranicznych przedsiębiorców, a okres prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku samozatrudnionych) będzie równoważny ze stażem pracy.

Raz na dwa lata

Z senackiego projektu wynika, że pracodawca nie będzie musiał każdorazowo wydawać świadectw pracownikowi, jeżeli pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonywania określonej pracy. W takich sytuacjach firma wystawi jedno świadectwo pracy za okres dwóch lat, chyba że pracownik zażąda takiego świadectwa wcześniej.

– Te przepisy zostaną doprecyzowane podczas prac w Sejmie – zapewnia Hanna Zdanowska, poseł PO, reprezentująca Sejm przy pracach nad tą ustawą.

Obecna wersja projektu nie określa bowiem, kiedy pracodawca musi wydać świadectwo, skoro przepisy wskazują jedynie, że należy je wystawić za okres dwóch lat pracy na podstawie wspomnianych umów.

– Na ich podstawie trudno też jednoznacznie wskazać, czy pracownik musi pozostawać w zatrudnieniu w dniu wydania świadectwa i czy w dwuletnim okresie mogą występować przerwy w zatrudnieniu – mówi Katarzyna Grzybowska-Dworzecka, prawnik z Kancelarii Michałowski Stefański Adwokaci.

To ważne, gdyż już teraz firma nie musi wydawać świadectw pracy, jeśli nawiąże z pracownikiem kolejną umowę o pracę bezpośrednio po upływie obowiązywania poprzedniej. W praktyce oznacza to, że między poszczególnymi umowami nie mogą występować przerwy.