To skandal, że matematyka przestała być obowiązkowym przedmiotem na maturze - powiedział Ryszard Legutko, minister edukacji narodowej. Dlatego za dwa lata maturzyści będą musieli zdać z niego egzamin.

Resort chce jednak zmienić formułę egzaminów ustnych.

- Mamy uzasadnione podejrzenia, że nie wszyscy abiturienci przygotowują samodzielnie prezentację - mówił Andrzej Waśko, sekretarz stanu w resorcie edukacji.

- W najbliższym czasie zastanowimy się, czy utrzymać egzamin w tej formie, czy zmienić ją, tak aby można było sprawdzić wiedzę zdobytą w szkole.

Zmiany nie nastąpią jednak ani w tym roku, ani w następnym. Najwcześniej zostaną wprowadzone za cztery lata.

- Nie możemy zaskakiwać maturzystów, nowości muszą być wprowadzane stopniowo, zgodnie z cyklem nauczania i przepisami prawa - podkreśla Legutko.

Resort jednak zapowiedział zmianę podstawy programowej z historii. Nauczyciele tego przedmiotu skarżą się bowiem, że mają za mało godzin i za dużo materiału do przekazania. W efekcie uczniowie nie poznają najnowszej historii. Nie wiadomo jednak, kiedy nastąpi zmiana podstawy programowej.

W następnym tygodniu na posiedzeniu Rady Ministrów ma być omawiany projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, przygotowany jeszcze przez Romana Giertycha. Zgodnie z nim, od 1 września 2008 r. mają zostać utworzone ośrodki wsparcia wychowawczego. Najpierw powstaną dwa ośrodki, prawdopodobnie w województwie śląskim i mazowieckim. Doświadczenia w nich zebrane będą wykorzystywane przy tworzeniu kolejnych placówek.

Z projektu usunięte zostały jednak propozycje zmian w kodeksach: karnym i cywilnym. Osoby udostępniające dzieciom gry komputerowe z elementami przemocy nie będą ponosić odpowiedzialności karnej. Także osoby sprzedające małoletnim alkohol nie będą odpowiadać za ewentualne szkody wyrządzone przez pijanych młodych ludzi. Nie zostanie też wprowadzona karta ucznia informująca o jego zachowaniu w całym okresie edukacji szkolnej.

MEN zapowiedział także, że nadal będzie wspierał rozwój zdolnych uczniów. Ma być m.in. stworzony system stypendialny pozwalający im uczestniczyć w obozach naukowych, międzynarodowych warsztatach oraz zajęciach na uczelniach.

JOLANTA GÓRA

jolanta.gora@infor.pl