Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosił terminy egzaminów zewnętrznych. Matura zacznie się 5 maja, a skończy 29 sierpnia, ustnymi egzaminami poprawkowymi.

Marek Legutko, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ogłosił już terminy przyszłorocznych egzaminów zewnętrznych. Sprawdzian po szkole podstawowej szóstoklasiści napiszą 8 kwietnia we wtorek. Natomiast gimnazjaliści część humanistyczną będą pisali we wtorek 22 kwietnia, a matematyczno-przyrodniczą w środę, następnego dnia. Przyszłoroczna matura rozpocznie się tradycyjnie egzaminem z języka polskiego 5 maja, a zakończy 31 maja egzaminami ustnymi. Ostatni egzamin pisemny, m.in. z informatyki, odbędzie się 21 maja.

Dyrektor CKE ogłosił także terminy egzaminów poprawkowych. Będą mogli do nich przystąpić maturzyści, którzy nie zdali jednego egzaminu obowiązkowego, ustnego lub pisemnego, ale tylko z tego przedmiotu i na tym samym poziomie. Wynik z egzaminu pisemnego będą mogli poprawić 26 sierpnia, a z ustnego od 25 do 29 sierpnia. W przyszłym roku bowiem nie będzie już obowiązywała tzw. amnestia maturalna.

JOLANTA GÓRA