Poinformowała także, iż na poniedziałkowym posiedzeniu zarządu krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia, przygotowano harmonogram działań mających na celu zablokowanie projektów PO w ich obecnej formie.

Chodzi o projekty ustaw: o ZOZ-ach, który pozwala na przekształcanie szpitali w spółki, o ochronie praw pacjenta i o Rzeczniku Praw Pacjenta, o akredytacji w ochronie zdrowia, o konsultantach krajowych i wojewódzkich w ochronie zdrowia oraz o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej. W środę sejmowa komisja zdrowia będzie kontynuować prace nad ustawą wprowadzającą te projekty.

Według Ochman, są one szkodliwe zarówno dla pacjentów, jak i dla pracowników służby zdrowia. Podkreśliła także, iż w przypadku dalszego braku dialogu z rządem "S" nie wyklucza żadnych działań, w tym także ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.

"Przez cały czas oczekujemy bezskutecznie na spotkanie z panem premierem Donaldem Tuskiem"

"Przez cały czas oczekujemy bezskutecznie na spotkanie z panem premierem Donaldem Tuskiem, ale nie mamy żadnych sygnałów, by do spotkania miało dojść. Nie rozumiemy skąd ta niechęć rządu do dialogu społecznego i lekceważenie strony społecznej. Czujemy się już tym zdegustowani, zmęczeni i zniesmaczeni" - powiedziała Ochman.

Najbardziej liczące się związki zawodowe służby zdrowia (oprócz OZZL) i przedstawiciele medycznych samorządów zawodowych jeszcze w lipcu skierowały do premiera list z prośbą o spotkanie. Stało się to po zakończeniu prac sejmowej komisji zdrowia nad ustawami zdrowotnym. Pracownicy ochrony zdrowia zarzucili wtedy koalicji "łamanie zasad dialogu społecznego, szerzenie nieprawdy i nieuwzględnianie wypracowanych wcześniej rozwiązań".

Szef CIR Jacek Filipowicz informował na początku sierpnia, że w drugiej połowie tego miesiąca premier Tusk spotka się z "maksymalnie szeroką" reprezentacją środowisk służby zdrowia, by porozmawiać o przygotowywanej reformie ochrony zdrowia. Przygotowaniem spotkania zajmuje się szef doradców premiera Michał Boni. Również premier zapewnił, że odbędzie się cykl spotkań z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i lekarzy.