Już od września szkoły mają obowiązek zorganizowania zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej. Mogą je prowadzić zarówno ratownicy, jak i lekarze i pielęgniarki, którzy pracują w systemie ratownictwa. Od przyszłego roku takie lekcje będą mogli prowadzić również odpowiednio przeszkoleni nauczyciele.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. nr 139, poz. 1132) określa zasady i warunki uzyskiwania przez nich niezbędnych kwalifikacji. Zgodnie z rozporządzeniem, które zaczyna dzisiaj obowiązywać, nauczyciele zainteresowani prowadzeniem takich zajęć będą musieli ukończyć specjalny kurs, zdać egzamin i uzyskać specjalne zaświadczenie potwierdzające ich umiejętności w tym zakresie. W związku z tym, że co pięć lat zmieniają się wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji, zaświadczenie będzie zachowywało swoją ważność tylko przez ten czas.