Ponad 3,26 mln dzieci otrzyma od listopada wyższe o 40 proc zasiłki rodzinne. Nie wzrośnie natomiast liczba dzieci, które uzyskają prawo do świadczeń, bo kryterium zostanie na niezmienionym poziomie.

W tym tygodniu będzie można składać w gminach wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego i dodatków do niego na nowy okres zasiłkowy. Rozpocznie się on 1 listopada. Osoby, które złożą wymagane dokumenty jeszcze we wrześniu będą miały pewność, że świadczenia zostaną wypłacone do końca listopada. Jeżeli wniosek wpłynie w październiku zasiłek za listopad otrzymają dopiero we grudniu. Większość gmin umieszcza na swoich stronach druki wniosków i listę wymaganych dokumentów.

Wyższe zasiłki i świadczenie pielęgnacyjne

W tym roku przypadała data weryfikacji kryteriów dochodowych i wysokości poszczególnych świadczeń rodzinnych. Jest ona przeprowadzana co trzy lata i powinna uwzględniać wzrost cen oraz kosztów utrzymania rodzin. Ze względu na kryzys rząd postanowił przyjąć wariant oszczędnościowy i podniósł wysokość tylko tego świadczenia, które zgodnie z ustawą musiało wzrosnąć czyli zasiłków rodzinnych. Będą one wyższe o 40 proc i wyniosą w zależności od wieku dziecka 68 zł, 91 zł i 98 zł. Ponadto o 100 zł więcej otrzymają osoby, które rezygnują z pracy, aby sprawować opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Należy im się wtedy świadczenie pielęgnacyjne, które od listopada wyniesie 520 zł. Na podwyższenie innych świadczeń nie wyraziło zgody Ministerstwo Finansów. Co więcej posłowie koalicji chcą ograniczyć przyznawanie becikowego. Obecnie przysługuje ono wszystkim rodzicom bez względu na osiągane dochody. Po zmianach nie trafiałoby ono do tych najbogatszych.

O wiele wyższe zasiłki rodzinne obowiązują w krajach UE. Co więcej mają tam one charakter powszechny, a ich przyznanie nie jest zależne od osiąganych dochodów. Np. w Irlandii zasiłek rodzinny wynosi 166 euro (ok. 723 zł), w Anglii to 20 funtów (ok. 97 zł).

Bitwa o kryterium przegrana

Nie udało się doprowadzić do podwyższenie kryterium dochodowego. Rząd nie uwzględnił stanowiska Komisji Trójstronnej, która wskazywała, że już przy poprzedniej weryfikacji w 2006 roku progi dochodowe nie zostały one podniesione. Oznacza to, że do 2012 roku dochód rodziny na jedną osobę nie może być wyższy niż 504 zł lub 583 zł, jeżeli w rodzinie wychowuje się niepełnosprawne dziecko.

Eksperci polityki społecznej alarmują, że przyczyni się to do kolejnego zmniejszenia uprawnionych do świadczeń rodzin. Już teraz jest to widoczne. O ile w 2004 roku zasiłki rodzinne przysługiwały 5,5 mln. dzieci, to w ubiegłym roku liczba ta spadła o 47 proc. i wyniosła 3,8 mln dzieci. Natomiast w tym roku nastąpił kolejny spadek do 3,26 mln. A w kolejnych latach podobny los może czekać kolejne 500 tys. dzieci.