Ze względu na brak środków Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wstrzymało podpisywanie umów z podmiotami, którym przyznało dotacje w unijnych konkursach. Resort nie wystąpił na czas o uruchomienie środków z rezerwy celowej ministra finansów. Pieniędzy zabrakło m.in. dla 24 organizacji pozarządowych, które mają realizować unijne projekty dotyczące społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem administracji publicznej.

Ministerstwo nie przewidziało

Zgodnie z obowiązującą w tym roku procedurą 40 proc. środków przeznaczonych na przedsięwzięcia unijne realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest zarezerwowane w budżetach poszczególnych ministerstw. Pozostałe 60 proc. pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa. Resorty odpowiednio wcześniej powinny więc przewidzieć, że w miarę wydatkowania środków będą musiały skorzystać z funduszy zarezerwowanych w rezerwie celowej. Procedura ich przekazywania przez ministra finansów jest skomplikowana i trwa kilka tygodni. Wniosek musi wcześniej zaopiniować minister rozwoju regionalnego. Resort pracy nie złożył wniosku na czas i zabrakło mu pieniędzy na bieżącą realizację projektów. 24 sierpnia resort informował na stronie www.kapitalludzki.gov.pl, że wystąpił do ministra finansów o przekazanie środków. Jednak, jak ustaliła GP, dokument, w którym ministerstwo wnioskuje o przekazanie 18 mln zł, dopiero wczoraj dotarł do Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

– Niezwłocznie przekażemy go Ministerstwu Finansów – zapewnił Paweł Chorąży, dyrektor tego departamentu. Dodaje, że MRR uczulał wszystkie ministerstwa, że procedura przekazywania środków z rezerwy celowej trwa około czterech tygodni od momentu wysłania wniosku, a więc resort pracy powinien przewidzieć taką sytuację i wystąpić o uwolnienie rezerwy z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

– To jest nasze niedopatrzenie. Biuro Administracyjno-Budżetowe, które podlicza środki w miarę podpisywania umów, nie sygnalizowało nam, że zbliżamy się już do ich końca i należy wystąpić o rezerwę – przyznaje Barbara Woszczyk, wicedyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MPiPS.